Vår politik

Vi är ett lokalt alternativ för arbetare och vanligt folk.
Malmö ska vara en trygg stad, där det är gött att bo.

Därför vill vi

-införa kvarterspolis i bostadsområdena.Synliga och lätt tillängliga poliser i området skapar trygghet och förebygger brott.

-satsa på fritidsgårdar i alla utsatta områden. Barn och ungdomar behöver något att göra på fritiden.

-nattvandra för trygghet. Det behövs vuxna ute på kvällarna för att skapa trygghet.

-ha disciplin, ordning och reda i skolan. Nolltolerans mot kränkningar och knark. Inrätta gratis skolfrukost för alla elever.

-arbete, med trygga jobb. Kollektivavtal på alla arbetsplatser. Bort med svartjobben.

-stärkt gränsskydd. Vapen och knark måste stoppas vid gränsen.

-ansvar i invandringen. Malmö ska frysa sitt mottagande av asylmigranter tills de som redan kommit har fått bostad och arbete.