Lika rätt för alla!

Refuserad insändare 2014.

Det är snart dags för höstens valkampanj. De stora partierna har åter gjort vad de kan för att hålla småpartierna utanför demokratin.
Enligt politiskt fattade beslut av dem själva har partierna i de politiska församlingarna beslutat att valarbetarna enbart ska distribuera valsedlar från egna partierna. Vi som tillhör partier utanför församlingarna får utföra dubbelarbete i valkampanjen utan hjälp från valarbetarna. Vi får själva se till att våra valsedlar läggs ut i förtidsröstningslokaler, vi får själva åka runt till tillfälliga vallokaler såsom kriminalvårdsanstalter och vårdhem och vi får själva se till att valsedlar distribueras till vallokaler på själva valdagen. Trots att vi erbjudit oss att packa valsedlarna och leverera dem till valarbetarna vill de inte ha med dem att göra.
Skulden ligger så klart inte hos valarbetarna, utan hos de politiker som fattar besluten om att göra demokratin tillgänglig enbart för dem själva. Vi andra får klara oss bäst tusan vi kan.
Det är dags för patentdemokraterna att se till att lika regler gäller för alla, inte bara dem själva. Riv upp, gör om, gör rätt!
Jörgen Lundberg,
Kommunistiska Partiet i Malmö