Israels ambassadör ljuger!

Refuserat svar på Israels ambassadörs debattartikel i Sydsvenskan, 140731.

I Sydsvenskan 31/7 försöker Isaac Bachman genom att bland bort korten lägga skulden för Gazas lidande på Gazaborna själva. Det är ett oärligt och cyniskt sätt att rättfärdiga Israels massaker på civila i Gaza.
Utan att gå alltför mycket in på de påståenden om Hamas styre i Gaza, så vill jag i alla fall bemöta de allra grövsta påståendena som Isaac Bachman kastar ur sig.
Att Hamas använder civila palestinier som mänskliga sköldar är ett argument som Israel och dess vänner upprepar varje gång frågan om civila palestinska offer kommer upp. Men faktum är att Israel ännu inte har kunnat bevisa detta, utan väntar sig helt enkelt att inte bli ifrågasatta. Två gånger har det framkommit att Hamas använt sig av skolor för att förvara vapen, men då har dessa skolor varit tomma. Så var dock inte fallet med den FN-skola i flyktinglägret Jabaliya. I onsdags bombade israelisk militär skolan där över 3000 palestinska flyktingar sökt skydd. Detta var den sjätte attacken mot FN-skolor i Gaza på två veckor.
Vidare påstår Isaac Bachman att Hamas vägrar Gazas befolkning deras rätt till hållbar utveckling och välfärd. Jag har väldigt svårt att tro att ens Isaac Bachman själv tror på detta. Bristen på rent vatten, elektricitet, byggmaterial och medicinsk utrustning är en följd av Israels blockad mot Gaza. En blockad som upprätthålls med hjälp av Egypten. Flera försök att bryta blockaden och föra in nödvändigheter till den palestinska befolkningen har med våld stoppats av israelisk militär.
Isaac Bachman skriver vidare att Israel lämnade Gaza 2005, vilket är en sanning med modifikation. Sant är att militär och bosättare drogs tillbaka, men kontrollen över Gaza och dess gränser har Israel behållit, och till och med stärkt. Därmed är Israel fortfarande att betrakta som en ockupationsmakt.
Att Hamas tog makten i Gaza med våld är en ren lögn, och Isaac Bachman hoppas troligen att ingen minns att Hamas faktiskt vann ett demokratiskt val.
Varifrån Isaac Bachmans siffror om döda barnarbetare kommer ifrån har jag ingen aning om. Däremot är det ett faktum att sedan år 2000 har 1500 palestinska barn dödats av israelisk militär. Bl.a. den israeliska tidningen Haaretz har skrivit om detta.
Det sista påståendet i Isaac Bachmans text är det allra mest cyniska. Han lägger skulden på Hamas för de 1300 palestinier som i skrivande stund dödats i Gaza. En femtedel av dessa var barn. Det är Israel som bombar i Gaza. Det är Israel som gått in med marktrupper. Det är Israel som bär ansvaret för varenda människa som dör i den pågående massakern i Gaza.
För det är en massaker som pågår, och inte ett krig mellan två jämbördiga parter. Mellanösterns starkaste militärmakt angriper en redan hårt ansatt befolkning. En befolkning vars land Israel fortfarande ockuperar.
Detta måste få ett slut. Såsom världssamfundet satte press på apartheidregimen i Sydafrika genom bojkott, menar jag att en bojkott av Israel är nödvändig. En politisk, ekonomisk, kulturell, idrottslig och militär bojkott.
Sverige kan börja med att följa det exempel som Brasilien, Ecuador, El Salvador, Chile och Peru redan satt, och skicka hem Israels ambassadör.
Robert Wettersten,
Ordförande för Kommunistiska Partiet i Malmö