Hellre en apa än en kristdemokrat

Refuserad insändare, 2010

I den uppsjö av krumbukter de etablerade partierna hänger sig åt i valkampanjen har KD nu kommit med en affisch där Göran Hägglund stirrar några uppstoppade djur, bland annat en apa, stint i ögonen. Redan fylls nätet med diverse parodier på affischen. Tristdemokraterna är som alltid tacksamma att driva med.
Syftet med KD:s affischer kan man fundera lite över. På något sätt ställs religion och evolution mot varandra. KD är ett ärkekonservativt och reaktionärt parti som vill gå baklänges in i framtiden med sina värderingar. Frågan är om apan inte kommit längre än Hägglund i evolutionen som så många religiösa har svårt att greppa. Darwin klår gud med hästlängder.
Apan utvecklas medan Hägglund vill gå bakåt i utvecklingen. Jag röstar hellre på en apa än en kristdemokrat.
Jens Hardewall,
Kommunistiska Partiet i Malmö